APZINĀTĪBAS PRAKSE BĒRNIEM

INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS

NODARBĪBAS NORISE

  • Elpošanas vingrinājumi.
  • Nodarbības tēma – ierosmes daļa.
  • Darbs ar smiltīm.
  • Refleksijas daļa/ atbrīvošana caur asociācijām.
  • Elpošanas vingrinājumi – atjaunošanas un harmonizēšanās process.

GRUPU NODARBĪBAS

Pieaugušo neformālās izglītības programma, LICENCES NR. 1-23 (Licencēšanas komisijas 28.02.2023. sēdes
protokols Nr.13; 1.punkts).

“Radošā smilšu nodarbība un elpošanas vingrinājumi ar yogas elementiem”, 6-7.g.v. bērniem. 

Pasniedzēji un lektori:

Docents Ph.D Normunds Vārpa, Evita Maurmane, Ieva Ozoliņa.

Aicināti pirmsskolas un sākumskolas pedagogi (pieteikumu sūti uz epastu: evita.maurmane@gmail.com)

Šī metode bērniem tapusi pamatojoties uz Evitas Maurmanes izstrādātu ķermeņa praksi pieaugušajiem “ELPA. KUSTĪBA. PLŪSMA.”

Kā arī uz ilggadējo individuālo un grupu darba pieredzi ar pieaugušajiem un bērniem – smilšu nodarbības, ķermeņa prakses un elpošanas sesijas. Mentālā veselība ir emocionāls, psiholoģisks un sociālās labklājības stāvoklis. No šī stāvokļa ir atkarīga mūsu uztvere, domāšana, emocijas un uzvedība.

Nodarbību struktūra kā apzinātības prakse sniedz iespēju bērniem novērot un apzināties savas iekšējās sajūtas un, pateicoties elpošanas vingrinājumiem, sekmēs pozitīvas emocijas un izmainīs sajūtas un emocionālo stāvokli, piemēram no spriedzes uz atslābumu, no smaguma uz vieglumu, no bēdām uz prieku.

Prakses rezultātā bērns izjūt harmoniju, mieru un tagadnes mirkli. Elpošanas vingrinājumi regulē organisma iekšējo vidi (homeostāzi) un atbild ārējās vides kairinājumiem.

ozolnieku pii zīlīte
PIG Sprīdītis

Pieteikties nodarbībām