APZINĀTĪBAS PRAKSE BĒRNIEM

INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS

NODARBĪBAS NORISE

  • 5min – Elpošanas vingrinājumi – sēdus.
  • 5min – Nodarbības tēma – ierosmes daļa.
  • 20min – darbs ar smiltīm (smiltis, papīrs, līme, ota).
  • 5min – smilšu pūšana – refleksijas daļa/ atbrīvošana caur asociācijām (iekšējā konflikta, pārdzīvojuma, nesapratnes u.tml.)
  • 10min – Elpošanas vingrinājumi – guļus – atjaunošanas un harmonizēšanās process.

GRUPU NODARBĪBAS

Autorprogramma

APZINĀTĪBAS PRAKSE BĒRNIEM (6-7g.v.)

“Radošā smilšu nodarbība un elpošanas vingrinājumi ar yogas elementiem.”

Autore: Evita Maurmane

Šobrīd notiek pieteikšanās apmācībām. Aicināti pirmsskolas un sākumskolas pedagogi (lūgums rakstīt uz epastu: evita.maurmane@gmail.com)

Šī metode bērniem tapusi pamatojoties uz Evitas Maurmanes izstrādātu ķermeņa praksi pieaugušajiem “ELPA. KUSTĪBA. PLŪSMA.” 

Kā arī uz ilggadējo individuālo un grupu darba pieredzi ar pieaugušajiem un bērniem – smilšu nodarbības, ķermeņa prakses un elpošanas sesijas bērnu mentālās pašsajūtas uzlabošanai, kas ir būtiski uzlabojis bērnu sociālās spējas, attiecības ar vecākiem un vienaudžiem.

 Mentālā veselība ir emocionāls, psiholoģisks un sociālās labklājības stāvoklis. No šī stāvokļa ir atkarīga mūsu uztvere, domāšana, emocijas un uzvedība.

Pieteikties nodarbībām